Factorywall 401

Modelling / constructing / cutting a portret.


Tijdelijk ter info: 401 modelposities a.doc

You have to look on:

maurice.jpg

Dutch Art Education Portret Boetseren Mauriceand

Dutch Art Education Chop a portret.
for usefull information

Prachtige videofilm met werk van Philipe Faraut


Algemene informatie kunstvakken (Verdeling studielast)

Examenprogramma kunst beeldende vormgeving HAVO/VWO

Cursus 2011 - 2012.


In de toetsperiode tijdens het toetsmoment opdrachten meenemen zoals vermeld staat op:
blz. 25 HAVO
blz. 26 VWO
van het werboek Factory ( paarse boekje).
De studielast moet ingevuld zijn in het werkboek. HAVO 45 uur VWO 30 uur
Ben je klaar en heb je niet al de studielast ingevuld laat dit dan voorafgaande aan het toetsmoment aan de docenten
HAZ en PSK zien.
Vul voor het toetsmoment de beoordeling op blz. 32 HAVO en blz. 33 VWO zo veel mogelijk in.
examenonderwerpen kunst algemeen


4VWO examen 2012 thema " Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw"
- commedia dell'arte / toneel / decor / maskers / karakters / poppenkastpoppen / dodenmaskers
- gebruiksvoorwerpen / decoraties / motieven / patronenen
- stillevens
kunstenaars: stilleven

4HAVO examen 2011 thema "Cultuur van het moderne"
Thema "de vernieuwing" / "de mens en zijn ervaring".
Expressief en abstract
- verbeelding van allerlei emoties bij mens en dier.
-strijd
-verdriet
- wanhoop
-liefde
kunstenaars: Picasso / Kollwitz / Matisse
Materialen Was,speksteen en hout.

For more work of pupils see DAE

Werkwijzer: zie leerlingenboekje Factory leerlingenboekje

Pupils on the 4 class (16 years) working on 3 ways

- modeling

- cutting

beeldhouwtechnieken

Pupils have 3 lessons of instructions by the tacher off 45 minutes on each technical way of working.
For working out are 165 minutes on each technique availeble.
Werk van Carmen 4 HAVO

20071012_web_Carmen.JPG 20071012_web__Carmen_constructie_karton.JPG

20071012_web_Carmen_portret_constructief.JPG 20071012_web_Carmen_schaduw.JPG
For instructions see below.

Modeling in clay


Building up portret on newspapers examples in series 1a until 1e
by Peter van Steenwijk

Building_up_an_portret_on_newspapers.jpgMVC-819S.JPG
1a
Working on details 1b

moodle_4eklasvwo3dinstrplastisch1.jpg M4HCKV3P1-3DI.jpg

model_en_profiel_web.JPG model_frontaal_2a.JPG

I am very grateful to one pupil and here parents for the permission to make pictures of herwonderful

face and put them on this site. It is an useful help for everyone to get good information

about details of the portret.


Schetsen_gemaakt_door_Emma.JPG
Schetsblad gemaakt naar aanleiding van foto's door Emma.
MVC-011S.JPG402 MVC-021Sa.JPG
MVC-023S.JPG402 MVC-024S.JPG
Myke
402 MVC-003S.JPG402 MVC-014S.JPG

402 MVC-009S.JPG402 MVC-012S.JPG
Ingborg

Students work of modeling.

MVC-876S.JPG MVC-882S.JPG
Student is taking out newspapers.
portret1.jpg MVC-881S.JPG
Students work of modeling
MVC-886F.JPG 401_MVC-864L.JPG
401MVC-002L.JPG 401web_MVC-859_.JPG
Meer leerlingen werk staat op : http://dutcharteducation.wikispaces.com/ pagina 401

student exposing her work
For arthistory on this subject see: http://www.rodinmuseum.org

cutting in ROOF MATE

401_web_MVC-378L.JPG 401_web_MVC-379L.JPG
401_web_MVC-380L.JPG 401_web_MVC-381L.JPG
401_web_portret_hakken.JPG000MVC-201L.JPG

moodle_4eklasvwo3dinstrbeeldh2.JPG M4HCKV3P1-3DG_studie_hakken.JPG
Alternatief,
401MVC-281F.JPG
Michelangelo
Michelangelo portret David

M4HCKV3P1-3DG_Martine_Slot_2_WEB.JPG M4HCKV3P1-3DG_Martine_Slot_1.JPG
Picture of Martine Slot student of 4HAVO
Below....Constructing here own portret Martine Slot
Constructing with paper
For arthistory on this subject see:
constructivisme
Martine Slot student 4HAVO the Netherlands. constructing portret.