Factorywall 563

Lessons art education 5Vwo 2012 - 2013


( Linken sluiten door middel van de blauwe "terug" knop linksboven in het scherm.)
( Documenten sluiten door middel van het kruisje rechtsboven in het scherm.)

Algemene informatie kunstvakken ( verdeling studielast.)

examenonderdelen Kunst Algemeen( te bestuderen hoofdstukken voor het examen 2014.)
1) Cultuur van de kerk in de 11e t/m 14e eeuw.
2) Cultuur van romantiek en realisme19e eeuw.
3) Cultuur van het Moderne.
4) Massacultuur.

Syllabus kunst VWO

Brochure examen kunstvakken 2009

Examenprogramma kunst beeldende vormgeving

Examenblad Kunst Vwo

Tijdbalk Tijdlijn School TV

Dagelijkse kunstkrant ( artdaily.org )

Periode 3 en 4

Kunst algemeen: Cultuur van romantiek en realisme 19e eeuw.
Kunst Beeldende Vormgeving: http://factorywall.wikispaces.com/Factorywall+564

blz. 112 t/m blz 147.

Zelfstudie: 136 t/m 141
1) Opera en Theater
Meyerbeers Les Hugonots 1836
Middeleeuwen / onbereikbare liefde.
blz 118
Opera:
Publiek eist haar eigen paleizen op.
blz 119
Femme fatale
Franz von Stuck
Wagner Gesamtkunstwerk
2) Realisme en Wereldtentoonstelling.
Millet
Eiffel
28 mei voorbereiden William Morris. Morris en co.
3) Impressionisme..
04 juni Impressionisme en toneel.

Toets dinsdag 11 juni.Periode 1 en 2


Zilversmid

Leerstof periode 1 en 2 H 2 t/m 5 blz. 18 t/m blz 69 de Bespiegeling.
Toets:5 februari. uitgesteld naar dinsdag 12 februari i.v.m. roosterwijziging.
( Romantiek zoals vermeld in het PTA schuift naar periode 3)
Handout Kerk tussen de 11e en de 14e eeuw docent Riët Stegehuis.doc
BEKNOPT
563 kerk 11e - 14e eeuw handout uitgebreid doc.doc
UITGEBREID
Met dank aan Riët Stegehuis docent kunstvakken.


029 12a.jpg
See also :Massacio Jakov Brdar Jakov Brdar

20122013 invalshoeken kunst algemeen (1).doc
Afspraken gemaakt
Indeling lessen besproken op voorkeur leerlingen:

a Leerlingen nemen opgegeven stof door voorafgaande aan de les.
b Mogelijkheid tot stellen van vragen en beantwoorden van vragen.
c Bespreken één examenvraag betrekking hebbend op de leerstof.
d Highlights uit de leerstof toegelicht door de docent.
e Opgeven van huiswerk tijdens de les.
f Huiswerk wordt genoteerd in Magister en op deze page.

Neem voor de volgende les iets mee waarnaar jouw interesse uitgaat en wat behoort tot de periode van de Middeleeuwen.

Les 2

Inventarisatie leervraag en leeraanbod 5 VWO Kunst Algemeen:

Formeren van groepen.
563 b+Opdrachten+en+voorkeur+te+behandelen+leerstof+6Vwo a.docx

Aanbod / vraag.

201211204a organisatie lessen Kunst Algemeen. (2).doc
Les 3

God is licht
blz 36 t/m 39.
Macht en gezag.
Digischool ME
Over kleur in de Middeleeuwen
Pillars of the earth. / Wikipedia
St Denis Suger
Koperslaan

Les 4

blz 20, 21,
Goddelijke harmonie.
Paus Gregorius
Kerkmuziek algemeen
Kerkmuziek
Neumen etc.
Gregoriaans
Sylabisch
Psalm 23
Chanticleer: Hosanna Psalm 23 vergelijk dit maar eens met Eigentijdse uitvoering psalm 23
Guido van Arezzo
Geschiedenis Guido van Arezzo
Guido van Arezzo in beeld
Victimae paschali laudes

Les 5
Brunelleschi: Great Minds
Animatie Brunelleschi Santa Maria del Fiore (1422 - 1436)
David Michelangelo
Hintergrundinformation 3
David verschillend uitgebeeld
Sixtijnse kapel

de koepel van Brunelleschi
de deuren van Brunelleschi
deuren van Ghiberti

les 6

Albrecht Durer

Les 7

Handout leren Middeleeuwen.
Vragen voorbereiden
562 Examenonderwerpen overzicht 18 dec 2012 (1).xlsx

563 a voorbereiding toets (1).docx

Toets Middeleeuwen de Bespiegeling vragen (1) (2).docx
563 Toets Middeleeuwen de Bespiegeling antwoorden (3).docx

Les 8

Toets nakijken
Puntenscore noteren en evaluatie opsturen.

Romantiek en Realisme H9 blz. 112 t/m blz. 143.
Romantiek

19 maart is gebruikt voor praktijk.

26 maart graag je eigen beoordeling van de repetitie opsturen (alleen het cijfer)

Als ik in het bezit ben van jouw beoordeling en cijfer geef ik mijn beoordeling door
en kunnen we de verschillen bespreken als die er zijn.

Tijdens de les met Arjan graag werken aan onderstaande opdracht:

Openen en bestuderen van de linken die aangegeven worden door de
website van de methode Bespiegeling

Lees bladzijde 126 van het boek de Bespiegeling en de 3 regels op blz. 127
Lees en beluister de volgende linken.
Wilhelm Müller 1794 - 1827
Winterreise Franz Peter Schubert 1797 - 1828
Der Lindebaum (zie de Bespiegeling blz 126)
Schubert Winterreise der Lindebaum.
Beantwoord de vraag 5.1 en 5.2 uit het werkboek.(blz. 58)

Stuur je antwoorden maar op naar mijn E-mail schooladres
evenals je cijfer wat je bepaald hebt voor je repetitie.
Dan krijg je van mij de resultaten van beide teruggestuurd.