Factorywall 853

Informatie kunstvakken Beeldende vormgeving (examenvak) en CKV bovenbouw CCC.


Welkom op de page die jullie informeert over de kunstvakken Kunst Beeldende vormgeving en Culturele Kunstzinnige vormgeving.
( Linken sluiten door linksboven in het screen de "blauwe terugknop"aan te klikken.)

10 belangrijke redenen om een kunstvak te kiezen
Ervaringsdeskundigen!

853_MVC-855X.JPG
Leerlingen 3e klas handvaardheid bezig aan hun wekstuk Muizen
Het Carolus Clusius College te Zwolle beschikt over twee prachtige praktijklokalen voor het geven van tekenen en handenarbeid waardoor
wij het programma Kunst Beeldende vormgeving als examenvak kunnen aanbieden.
Daarbij krijg je ook kunstgeschiedenis. Samen vormen de praktijk beeldende vormgeving en de theorie kunstgeschiedenis één cijfer op je examenlijst.
Je kunt hier dus voor kiezen in de bovenbouw waardoor het een wezenlijk onderdeel gaat vormen van je opleiding of zelfs een voorbereiding kan
zijn op een vervolgstudie studie op bijvoorbeeld:
Kunstacademie
Waarom Kunst in de bovenbouw 1
Architectuur opleiding
Kunsthistorie
Dit zijn een paar voorbeelden maar er zijn nog veel meer aansluitende studies te noemen.
Denk maar eens aan beroepen in de zorgverlening,creativiteitscentra,archologie etc.
In jet verleden zijn leerlingen die gekozen hadden voor Kunst Beeldende vormgeving dit soort opleidingen gaan volgen.
Deze leerlingen kiezen het vak dan in het profiel Cultuur en Maatschappij of nemen het mee in hun vrije ruimte wanneer bijvoorbeeld
het profiel natuur en techniek vereist of noodzakelijk is. (b.v. architect)
Er zijn verschillende profielen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te kiezen.
Google maar eens profielen in het Voortgezet Onderwijs.
In elk profiel is er één verplicht deel,één profieldeel en één vrij deel.
Sommige leerlingen kiezen het vak Kunst Beeldende vormgeving in het vrije deel.
Ze vinden kunst leuk om zelf te beoefenen of zijn geïnterereseerd in kunst.
Mischien willen ze later wel lid worden van een kunstenaarsvereniging. of willen later vrij kunstenaar worden
Er is geen verschil in niveau wanneer je het vak volgt in het vrije of profiel deel.
Je moet ongeveer 3 a 4 uur per week bezig zijn met kunst. Dat ligt vast in de Studielast
In de Studielast wordt weergegeven hoeveel tijd je in totaal aan alle verschillende vakken moet besteden.
Dat is dan wel de tijd die bestaat uit lessen en huiswerk voor het betreffende vak.
Naast lessen is er zelfstudie in de Mediatheek en kun je werken in het Atelier Kunstvakken waarin je op elk moment van de schooltijd aan
praktijk kunt werken. In het atelier kun je terugvallen op de digitale informatie die je via je laptop kunt bekijken op Dutcharteducation
waarop de leerlingen kunstvakken kunnen inloggen.
Voorbeelden van Theorielessen en praktijklessen vind je op de Homepage van de Factorywall in de groep 400/500 en 600.
Bijvoorbeeld [[factorywall%20401/Factorywall 401|401]] (praktijk) 557 (theorie) en we bezoeken veel Musea.
Er is uitgebreide informatie te vinden hoe je moet studeren in de Kunstvakken

CKV is een "broodtrommeltje" cultuur wat elke 4HAVO leerling moet volgen en VWO leerlingen voor kunnen kiezen.
Het is algemeen vormend en het zorgt er voor dat je geen "Cultuurdigibeet" wordt.
Het is minder moeilijk als het Kunstprogramma en heeft minder studielast.
Maar we bezoeken wel musea en in het programma hebben we het over bijvoorbeeld discussiëren of een Operazangeres ook goede popmuziek
kan zingen.Kijk maar eens naar deze informatie over de operazangeres Renée Fleming
Of we praten over alle uitvoeringen van het liedje
John Cale - Hallelujah (Lyrics) (best version)
Ook worden theatervoorstellingen bezocht en grote cultuursteden.
We bezoeken ook de Spiegel in Zwolle!


Heel veel succes met jullie verdere studie(keuze) !!!Kunst Beeldend is een examenprogramma waarin je zowel theorie als praktijk moet volgen.