Factorywall 911

Kijk en vergelijk --- uitwisseling in kunst.


Tijdens de les krijgen jullie beeldmateriaal op A3 formaat ( zoals onderstaande documenten ) en schilder en tekenmateriaal uitgereikt.
1) Maak van de twee verschillende kunstwerken een nieuwe collage waarbij je op een creatieve manier de twee
kunstwerken met elkaar in verband brengt. Teken, schilder, kleur, plak etc. Probeer wel waar dat mogelijk is
de techniek aan te passen aan de toegepaste techniek die vermeld staat bij de kunstwerken.
Een voorbeeld van deze manier van werken kun je volgen op de site / page:
Uitwisseling in de kunst ( https://www.dutcharteducation.com/8740-uitwisseling-in-de-kunst)

2) Maak de vragen waarbij je in het vragenformulier de naam van de kunstenaars / architecten of beeldhouwers etc vermeld.
Gebruik Internet en wissel met elkaar de kenmerken van de werken en kunstenaars uit.

3) Stel een portfolio samen zoals je in het PDF file kunt zien.
. Je mag daarvoor het format gebruiken of je past een programma toe waarvoor jouw device geschikt is.

Jullie werken en portfolio's worden na afloop tentoongesteld.

911 architectuur.doc

911 architectuur Trappenhuis Casa Batlló.fundatiedoc.doc

911 brugconstructie.doc

911 picasso van dongen .doc

911 Rembrandt 1 en Goya 2.doc


911 architectuur stadion.doc


911 Velazquez Taminiau.doc


911 Joan Miró Karel Appel.doc