Factorywall 009

Educatieve en kunstzinnige activiteiten Peter van Steenwijk.


( Na het aanklikken van de sites altijd de blauwe "terugtoets" linksboven in het beeldscherm gebruiken, pagina's niet sluiten dus.
Geopende PDF files kunnen wel rechtsboven gesloten worden. Doe dit dus alleen als de blauwe "terugtoets" niet verschijnt.)

For informtion in Englisch language see: Dutch Art Education

Samenvatting

Kunst heeft mij altijd geboeid.
Naast het genieten van kunst ben ik als docent kunstonderwijs sinds 1982 verbonden aan het Carolus Clusius College te Zwolle.
Kunst beeldende vormgeving is een examenvak in het Havo en het VWO.
Mijn eerste activiteit op het gebied van educatie in publieke zin was het schrijven van een methode kunst beeldende vormgeving voor uitgeverij www.lambo.nl
Peter van Steenwijk Factory en het verzorgen van het daarbij behorend beeldmateriaal.

009_factory.jpg 009_20111223_printscreen_FW.jpg 009_prscrdae.jpg

Verder ontwikkelde ik de open source site Factorywall die u momenteel geopend heeft en die ik elke dag van updates voorzie home.
Een WIKI is zeer eenvoudig te starten en geeft u als docent een zekere zelfstandigheid t.a.v. door uzelf ontwikkelde lesmateriaal.
Dit kunt u van pas komen als u op verschillende plaatsen lessen verzorgd terwijl WIKIpages gemakkelijk aan Moodlete linken zijn.
Let wel op dat u bij gratis Wiki's vaak (ongewenste) reklameboodschappen ontvangt die niet altijd geschikt zijn voor leerlingen en vaak afleiden.
Tegenwoordig besteed ik veel tijd aan de paysite www.dutcharteducation.com aangezien er op praktisch beeldend gebied nog weinig bestaat.
Een paysite brengt een positieve verantwoording met zich mee omtrent het functioneren van een site die dan ook technisch professioneel wordt beheerd
door Linga webdesign Docenten en leerlingen kunnen door "plakken en knippen" eigen lesbladen of digitale portfolio's samenstellen.
Voor eigen gebruik kan de docent of student zijn of haar eigen werkblad samenstellen.
Probeert u zelf ter controle een werkblad samen te stellen zoals b.v.op de page http://www.dutcharteducation.com/clay-apples bij het document
"example copy for pupils" of bij het model Marije (voor abonnees)
009 voorbeeld Werkblad Modelboetseren.doc
Prijzen liggen daarbij beduidend onder de kostprijs van werkboeken waarbij naast de 60 bestaande lessen elke maand een les wordt toegevoegd.
Elk jaar kan een account geldend voor een jaar afgesloten worden.Voor scholen worden bulk accounts via de administratie en de webbeheerder geregeld.
De site staat geregistreerd bij de SLO

09_dedemsvaart_webafb.jpg 09_expositie_007.jpg Sneek_PSK_9.jpg
Een voordeel hierbij is dat ik ook zelf actief ben binnen de kunstenaarsvereniging Palet Zwolle en zodoende eigen lesmateriaal kan ontwikkelen.
Zie ook page:001,002,003,en 007

Historie

In september 2006 ben ik een cursus Moodle begonnen onder leiding van Herman van Keulen.
Ontwikkelingen hieromtrent staan o.a. in de publicatie "Een digitale Spreidstand" Kunstzone 2007 nr 6.
Een digitale spreidstand

In vaklokaal beeldend 130 zijn aan het einde van de cursus 2007 - 2008 4 computers geplaatst die zijn voorzien van een aansluiting op de glasvezelkabel.
Een geweldig snelle verbinding zorgt voor de mogelijkheid om in korte tijd veel informatie te verwerken.
Leerlingen die een les hebben gemist worden supersnel op de hoogte gebracht van de inhoud van de vorige les.( bijvoorbeeld lessen portret)
Ook leerlingen die vastlopen in fantasie worden snel op de rails gezet. ( bijvoorbeeld opdracht architectuur )
In 2012 beschikken docenten over een laptop, alle lokalen over een Smartboard met Beamer,5VWO leerlingen over laptops en
de gehele school over draadloos Internet.
Het vaklokaal Kunst Beeldend is voorzien van een beamer en voor het geven van Kunst Algemeen en CKV is elk ander lokaal digitaal geschikt.
Ik kan resultaten van leerlingenwerk en kunst digitaal groot geprojecteerd klassikaal bespreken in het vaklokaal en elk ander lokaal.
Carolus Clusius College voert een profiel als Wereldschool zodat bij elk bezoek of uitwisseling internationale educatieve digitalisering
een rol speelt. Leerlingen van de ontvangen school kunnen hun activiteiten nog eens terug zien op YouTube
Ook is het mogelijk het examenprogramma te oefenen Examenblad
examen 2009 vraag 32 /33 antwoorden
Reflectie op kunst vormt een vast examenonderdeel vormt in het officiƫle leerplan Kunst Beeldend. SLO / ICT
Ik heb veel tijd gestoken in een ICT leeromgeving die de leerlingen erg veel kan bieden.
Leerlingen kunnen ook werk aan elkaar tonen. Leerlingenwerk CK "gevels in Zwolle"
Het is prachtig om leerlingen de Speed Painting van Nico Di Mattia te tonen Jack Bauer
Ook de theorie lessen CKV2 Kunst beeldend zijn voor de leerlingen een stuk aantrekkelijker te maken door snel een aantal linken te
openen en voorbeelden van muziek en kunst te tonen.
Een leerling gaf mij aan : "Meneer ik vind de praktijklessen zo gezellig als we allemaal aan het werk zijn", waarna ze aarzelend zei:
" Die theorielessen vind ik eigenlijk ook best wel leuk". Geweldig leuk zo'n reactie!
Het is ook mogelijk via de analyse van je websites te zien of leerlingen naast de les sommige pages intensief bezoeken.Analyse .
Daarnaast is het ook bij benadering mogelijk te bekijken of leerlingen huiswqerk via een page oppakken.
Een mooi voorbeeld was dat in een klas van 24 leerlinegen na een week 18 leerlingen de opdarchten noet begrepen terwijl de page in
die betreffende week maar 8 keer geopend was (!?)

OK, het is even wennen om op een Smartboard te tekenen,het vertraagd iets maar ook dat gaat lukken.
Binnenkort komen er "wascostiften"leuk voor de opdracht fundrawing
009_web_MVC-480L.JPG
Tekening op het smartboard om verhouding en volume uit te leggen bij het werken aan het portret 3D in lokaal 130 zie 401 en
portret Maurice
Tekenen op een Whitboard is ook mogelijk: Studie portret:

Er bleek in het onderwijs behoefte te zijn aan digitaal educatief materiaal.
Probleem is echter vaak dat het beschikbare materiaal op projectbasis gerealiseerd kan zijn en voorzien wordt van tijdrovende reclameboodschappen.
Bij deze reclameboodschappen kan het zijn dat leerlingen de gelegenheid tot surfen wordt geboden.
Om puur educatief te kunnen opereren,zonder reclame, heb ik een webdisigner, jurist en een vertaler in de arm genomen.
Om deze investering terug te winnen en op commerciƫle basis te kunnen opereren heb ik gekozen voor een betaalsite
In 2010 kon ik een digitale betaalsite aanbieden Dutcharteducation
De site heeft een aantal vrij toegankelijke pages, bijvoorbeeld Model tekenen gebaseerd op klassieke poses
Op het word document wat is te openen op deze page kunt u zien dat een en ander ook kunsttheoretisch te engageren is.
Zo kan dan een programma opgebouwd worden op grond van bijvoorbeeld technieken ,materialen of thema's
Technische procedures hieromtrent worden administratief en technisch afgewikkeld door de administratie van scholen en de beheerder van
Linga webdesign Na deze administratieve handeling kunnen leerlingen overal inloggen en de site gebruiken,waarbij jaarlijkse verlenging simpel te regelen is.

Daarnaast blijf ik verder werken aan de open sources van mijn WIKI die u momenteel ziet.
Voordelen hiervan zijn:
integreren museum bezoek
afspraken maken en presentatie van leerlingenwerk
uitleggen en presenteren digitale technieken
internationale projecten
vakintegratie
controle
bezoekers

Maakt u als docent gerust gebruik van alle vrije informatie, mogelijk brengt het u en uw leerlingen veel lesplezier.
Mocht u uitgebreid willen programmeren en heeft u hierover vragen dan verwijs ik u voor contact naar het contactadres van www.dutcharteducation.com

Peter van Steenwijk.
02 maart 2012

Een nieuw experiment online toetsen is te vinden op page 562

3 minuten voor het begin van de toets het document op de page gezet onder les 11.
Direct gevraagd aan de leerlingen of ze wilden schrijven of typen.
Allen kozen voor typen waarna in een ongelooflijk tempo de toetsen ratelden.
Afgesproken werd om de resultaten tussentijds op te slaan en 3 minuten voor tijd de documenten naar mijn e-mail adres te versturen.
Gevraagd of de resultaten op het net geplaatst konden worden.......geen bezwaar, leerlingen zijn bekend met uitwisselen via internet.
De eindresultaten zijn te volgen op de bovengenoemde page.

Peter van Steenwijk
25 november 2012.

Dutch Art Education op Facebook.


Momenteel zijn er twee ontwikkelingen gaannde
1) Ervaring opdoen met social media op educatief gebied
2) Dutch Art Education en Kennisnet

1) Regelmatig word ik geconfronteerd met educatieve instellingen die zich presenteren op Facebook.
https://www.facebook.com/HetLanghuisGalerie /Zie Factorywall 856 / 354
Een link naar Facebook geeft een sterke impuls naar website bezoek

354 bezoekersaantal 354 over mei.png

https://www.facebook.com/Dehangendestad?fref=pb&hc_location=profile_browser / zie Factorywall 951
Het blijkt dat leerlingen heek snel doorlinken via hun Facebookaccount.
Deze positieve ontwikkeling heeft geleid een Facebook page aan te maken zowel prive als voor Dutch Art Education
https://www.facebook.com/DutchArtEducation?ref=hl
Zo wordt de weg naar de educatie verkort.
Binnenkort zal blijken wat de effecten zijn.

2) Collega's attendeerde mij op het tijdverlies wat ontstaat als bijvoorbeeld bij een vak als techniek doorgelinkt werd naar Dutch Art Education.
Dan moet voor DAE elke keer worden ingelogd.
Dit kan verbeterd worden door een Single Sign-on
Daarnaast zoek ik naar een betere presentatie van mijn site.
Een wens was dat Kennisnet in samenwerking met Linga webdesign dit konden oplossen.
Momenteel is deze ontwikkeling gaande.

P van Steenwijk
14 september 2013

Dutch Art Education en Kennisnet / Wikiwijs.

De koppeling met Kennisnet is een feit.
Met dank aan alle betrokkenen die zich hebben ingezet dit project te realiseren.
Het geeft veel voldoening te zien hoe leerlingen van verschillende niveau's de digitale ondersteuning inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden op Wikiwijs leermiddelenplein. en Kennisnet009 printscr DAE kennisnet.jpg

009 20131019 printscreen DAE.jpg
156 MVC-784S.JPG009 MVC-863F.JPG

Peter van Steenwijk19 oktober 2013.

Leermiddelenwet: bezuiniging of stimulans voor digitaal onderwijs?

Aanmaken van een account:

https://www.dutcharteducation.com/clients/register

Aanvragen proefaccount voor docenten.

https://www.dutcharteducation.com/home/gratis-proefaccount-aanvragen-apply-for-free-account

Het inloggen via Kennisnet en Magister is eenvoudig voor scholen die een abonnement hebben op Dutch Art Education:

inloggen Dutch Art Education voor scholen.pdf