Factorywall 562

Lessons in art education / Kunst Algemeen

6Vwo cursus 2014 - 2015.


( Linken sluiten door middel van de blauwe "terug" knop linksboven in het scherm.)
( Documenten sluiten door middel van het kruisje rechtsboven in het scherm.)

Voor praktijkopdrachten gerelateerd aan Kunst Algemeen zie: www.dutcharteducation.com


Algemene informatie kunstvakken ( verdeling studielast.)
Te bestuderen hoofdstukken voor het examen:
20131126 examenonderwerpen kunst algemeen.pdf

Exameninformatie Kunst Beeldende vormgeving 6VWO 2015

Exameninformatie Kunst Algemeen 6VWO 2015


Brochure examen kunstvakken 2009
Examenprogramma kunst beeldende vormgeving
Examenblad Kunst Vwo
Studielast HAVO en VWO
VWO
cult keuze
kunstvak
480*
Volgens PTA
4e leerjaar Kunst beeldend: 100 uur contacttijd 2 lesuren 50 minuten per week
5e leerjaar Kunst beeldend 100 uur Kunst Algemeen 100 uur contacttijd 3 lesuren per week
6e leerjaar Kunst beeldend 75 uur Kunst Algemeen 75 uur contacttijd 3,5 lesuren per week
Examen en examentraining 10 uur
Per periode gemiddeld 50 studielasturen.
Zie ook: 558
Dagelijkse kunstkrant ( artdaily.org )
22 september: Queen Beatrix to open the expanded and renovated Stedelijk Museum Amsterdam

Examenonderwerpen en leerstof uit de Bespiegeling.
de Bespiegeling leerboek, praktijkboek en ICT component.
Cultuur van de kerk in de 11e t/m 14e eeuw.
H2,H3,H4,H5.blz.18 t/m blz.69
Cultuur van romantiek en realisme 19e eeuw.
H9.H10,blz.112 t/m blz.143.
Cultuur van het Moderne.
H11 en H12 blz 148 t/m blz. 185.
Massacultuur.
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.
H13,H14,H15, H16 blz 186 t/m blz. 265.

Naast deze page worden gebruikt:
http://www.dutcharteducation.com/
http://factorywall.wikispaces.com/Factorywall+5

===================================================================================

Periode 1

Les 1. Theorie en praktijk inleiding op examenjaar

woensdag 20 augustus 2014..

50slu
25P/
25Ttoets
10
min.
tw
1

Kunst algemeen : Massacultuur / examentraining
Kunst beeldende vormgeving: actief / reflectief.
thema contrasten / actie / engagement.
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.
- fotografie en andere media gerichte technieken.
- ict
- vrij te verkiezen techniek en
vormgeving/herhaling.
- informatie/oriëntatie/technische
ondersteuning/studies/presentatie.
- o.s.b./ museumbezoek.


Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. H13,H14,H15 blz 186 t/m blz 235.


Les 2. Theorie en praktijk inleiding op massacultuur en thema contrasten.

maandag 25 augustus 2014..


20122013 invalshoeken kunst algemeen (1).doc
studiehulp voorbeeld digitaal.doc

a Leerlingen nemen opgegeven stof door voorafgaande aan de les.
b Mogelijkheid tot stellen van vragen en beantwoorden van vragen.
c Regelmatig bespreken van één examenvraag betrekking hebbend op de leerstof.
d Highlights uit de leerstof toegelicht door de docent.
e Opgeven van huiswerk tijdens de les.
f Huiswerk wordt genoteerd in Magister en op deze page.

Huiswerk:
Les 2

Kennismaken met de digitale krant
art daily
Tijdlijn School TV


Herbezinning na de Tweede Wereldoorlog.
186 t/m 197.
Jackson Pollock.
Trailer film Jackson Pollock
Toch even leuk Pollocks maken op de computer!

562 Pollock op de computer.jpg
Karel Appel
Canvas Karel Appel

Les 3. Theorie

maandag 01 september 2014..


Naar aanleiding van de vorige les:
1) Wat vind je van het werk van
"Gerhard Richter Painting" by Corinna Belz.
Gerhard Richter in the studiovanaf 10.00 min. , vanaf 15.00 min

Absurd theater:
Exiistentialisme
Absurd toneel
Monty Python
Monty Python"a thin mint" Monty Python

Huiswerk.
De film van Pollock moet je in zijn geheel gezien hebben.
a) Zelf opzoeken op Internet.
b) Lenen via Kunstvakken lokaal 130.
c) Kopen
.

Les 4 Praktijk

Woensdag 03 september 2014


Ideevorming contrasten Dutch Art Education contrasten.

Les 5 Theorie

Maandag 8 september uitgevallen studiedag docenten


Les 6 Praktijk


Woensdag 10 september 2014


Bespreking studies uitwerking naar 2D of 3D vastleggen.

Les 7. Theorie

Maandag 15 september 2014

Bespreking film Jackson Pollock.
Maken van vragen over de film.
Voorbespreking expositie Van Gogh tot Cremer.
Naar aanleiding van de expositie in De Fundatie
Vandaag sluiten we H14 af. Niet behandelde stof is zelfstudie waarover je vragen kunt stellen.

Les 8 Praktijk

Woensdag 17 september

Bezoek de Fundatie:zie 837

Les 9. Theorie

Maandag 22 september

198 t/m 205
John Cage 4'33 4'33 Beluisteren van 0.30 - 6.00
John Cage about silence
Cunningham Technique
Cunningham dance 4.30 - 5.30
History postmoderne dans. 0.00 - 25.00
Thrisha Brown
Panamarenko
Magnetic shoes
Yves Klein

Les 10 Praktijk

Woensdag 24 september

Uitwerken studies en eindwerkstuk periode 1.

Les 11. Theorie

Maandag 29 september

205 t/m 211
Arte Povera:
Mario Merz
Natuur en cultuur. blz. 206.
Minimal art
Iets anders
Sublime - stillness
Dnald Judd

Film

blz. 190 t/m 191.
Europa fragment.
Hollywood.afgerond

Neorealisme

Visconti Italië
La terra trema The earth trembles 1948)
Eigenschappen van de film.....

Nouvelle Vague

Jean-Luc Godard
A bout de suoffle
A bout de suoffle Wikipedia
Jumpcut-montage

Les 12 Praktijk

Woensdag 01 oktober

Les 13 theorie

Maandag 06 oktober

Diagnostische toets Massacultuur: zie toetsstof periode 1.We toetsen bl: 186 t/m 211 H13 en 14.
De toets wordt digitaal via Internet aangeleverd en dient aan het einde van het lesuur opgestuurd te worden.
20140110c vragen toetst Kunst Algemeen 6vwo.doc

Les14 Praktijk

Woensdag 08 oktober


Toetsperiode 1

Les 15. Theorie

Maandag 20 oktober.

Toetsbespreking

Periode 1 totaal 7 lessen theorie contacttijd van 45 minuten . 315 minuten ( studielast 1500 minuten.)

Woensdag 22 oktober 2014 start toetsweek


START PERIODE 2

Les 16 Praktijk / Theorie

Maandag 3 november.

Introductie thema present.

Les 17 theorie

Woensdag 5 november


Bespreking te bestuderen leerstof met betrekking tot diagnostische toets periode 2.
Leerstof H 15 en H 16 blz.212 tot en met blz. 265.
Bestuderen blz 216 en 217
Maken blok 3 examen 2005

Maandag 10 november 2014.

Bespreking vragen blok 3 examen 2005.
Examenonderwerpen in het kader van training:

exanenvragen overzicht VWO.xlsx

Woensdag 12 november 2014

Inventarisatie onderwerpen studies Present.
Aanzet tot uitwerking studies.
Info over reportage volgt.

Maandag 17 november 2014

Bespreking vragen blok 3 examen 2005.
Behandeling stof Pop-art 222 - 223
Popart Digischool
Andy Warhol
362 Vraag Pop-art 20141117.doc

Afspraak maken diagnostische toets


Woensdag 19 november 2014

Werken aan studies.
Theater Tableau vivant
Meer info over reportage als onderwerp.

Maandag 24 november 2014

Uitgevallen i.v.m. profielwerkstuk.

Woensdag 26 november 2014

Werken aan studies
Bespreken vragen Pop art.
Theater blz. 228 - 229
Theater Wikipedia
Documentaire "De Roerige Jaren Zestig"
104
Samenvatting Nederland na WO 2
Censuur en kunst : Madonna Live to tell
( uitgebracht als singel in 1989)

Maandag 1 december 2014

Vragen Theater
Bespreken muziek blz.230 - 235.
Oueen Bohemian Rhapsody.
Progressieve Rock
Top 100 aller tijden
Clementi 143
Mindbenders
David Garratt
Phil Collins
Schilderijen van een expositie
Mussorgsky
Emmerson Lake and Palmer
Tomita
Pictures at an exhibition
Boudewijn de Groot verdonken vlinder
Lavinia Meijer interpretatie 'Verdronken Vlinder' comp B de Groot
Canon

Woensdag 3 december 2014.

Controlemoment Planningslijst studie Blz. 26.
Factory leerlingenboekje.
Vervalleen i.v.m. excursie Osnabruck.

Maandag 8 december 2014.

Bespreken vragen muziek.
High and low culture Postmoderne verwarring 238 -239.
Image makers 255.

MVC-077L.JPG
High and low culture 1
High and low culture 2
Nel Benschop
gedicht 1
gedicht 2
gedicht 3
Vasalis
Rebecca Horn
Jeff Koons Puppy.
Jeff Koons
Jeff Koons en het Stedelijk Amsterdam
Jeff Koons en Wim Pijbes 24 - 11 - 2014
Jeff Koons in Centre Pompidou Parijs

Woensdag 10 december 2014.

werken aan studies.
Controlemoment Planningslijst studie Blz. 26.
Factory leerlingenboekje.
Invullen inventarisatie studies:
inventarisatie studies.docx
controle museumbezoek / verwante kunstenaar
commedia dell'arte
Commedia dell'arte
Afbeeldingen Commedia dell'arte

Maandag 15 december 2014..

Vervallen i.v.m. Kerstviering
Bespreken vragen Postmoderne verwarring
Stijlenstampot blz 250 en 251

Woensdag 17 december 2014.

werken aan studies
Voorbereiding toetsing
Factory beoordeling handelingsdeel blz..

Maandag 05 januari 2015.

Vervallen i.v.m. Studiedag docenten.
Vragen Stijlenstampot.
Image makers blz. 254 -255.

Woensdag 07 januari 2015.

Voorbereiding toetsing praktijk handelingsdeel zie: Factory leerlingenboekje
Planning Blz. 30 ; Beoordeling Studies VWO blz. 33 Factory.
Invullen gegevens.

Maandag 12 januari 2015 start toetsperiode 3.


Periode 2 totaal 8 lessen theorie contacttijd van 45 minuten . 360 minuten ( studielast 1500 minuten.)

Maandag 19 januari start periode 3 en start 2e semester


Woensdag 21 januari 2015


Diagnostische toets periode 2.Leerstof H 15 en H 16 blz.212 tot en met blz. 265.

45 minuten 3 RTTI vragen in een online toets = totaal 12 vragen.
1 vraag gebaseerd op het boek
1 vraag gebaseerd op de lesstof
1 vraag gebaseerd op examenvragen.

20150121b naam ...... vragen massa 6VWO vragen (2).docx

20150121c antwoorden massa periode 2 6VWO antwoorden(2).docx

Vrijdag 23 januari 2015
Inventarisatie 2D / 3D.afspraken waar wanneer begeleiding.

Woensdag 28 januari 2015
Toetsbespreking.

Vrijdag 30 januari 2015
Praktijk.

Woensdag 4 februari 2015
Kunst Algemeen.
Inventarisatie
examenonderwerpen VWO kunst.jpg

Examenonderwerpen.
Toelichting op het examen.
Oefenexamens uitgedeeld

Vrijdag 6 februari 2015

werken aan praktijkopdracht.

Woensdag 11 februari 2015

Vrijdag 13 februari 2015

Vervallen i.v.m. projectweek / buitenlandse reizen.

Woensdag 18 februari 2015

Werken aan verkenning Syllabus
Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw en Romantiek blz. 8 en 9
Presentaties Gregorius / Breitner / fotografie / Degas / Zola / Paxton
Eduard Hanslick muziekcriticus.
Leermeester:Václav Jan Tomášek - Requiem in C-minor (1820) beluister vanaf
20.00 - 23.00 min Kritiek op Wagner: 3.30 tot 4.30 is voor jullie interessant.
Moet je muziek waarderen om de muziek zelf of mag muziek emotie overdragen?
Mogen we zelf wel bepalen wat we in een kunstwerk zien?
Delibes
Delibes - Lakmé - Viens, Mallika, les lianes en fleurs... Sous le dôme épais (The Flower Duet)
Lakmé: Viens, Mallika - The Flower Duet from Lakmé
Aliqua - Sous Le Dome Epais
Briljante scene True Romance Walken/Hopper Selecteer ; 000-040 500-510 610-640 850-890

Vrijdag 20 februari 2015

Vrij

Voorjaarsvakantie

Woensdag 4 maart 2015

Bezoek aan de Fundatie: zie:837

Vrijdag 6 maart 2015.

Werken aan praktijk.

Woensdag 11 maart 2015

Examentraining vragen examen 2012 Middeleeuwen.
Vragen makken in groepjes van 2

Vrijdag 13 maart 2015.

Vragen nakijken
Indeling vastleggen presentaties Romantiek
Praktijk

Woensdag 18 maart 2015

Vervallen i.v.m. studiedag docenten.

Vrijdag 20 maart 2015.

Zonsverduistering tijdens de les!
Bewolking maar dankzij Dick een beeld via de computer!
Planning toetsing gemaakt.

Woensdag 25 maart 2015

Presentaties die door leerlingen zijn gekozen
Examenvragen maken.

donderdag 26 maart start toetsperiode 3 volgens jaarrooster.

In deze periode toetsing praktijk kunst beeldende vormgeving.

woensdag 8 april start periode 4

Sinds 25 maart beschikbaar "Mijn eindexamen"
Urban Culture wikipedia
Urban Culture
248 - 251
Bestudering van het thema
Maken van examenvragen 2009 tijdstip 2

Woensdag 15 april


1) stip computers opstarten maak tweetallen.
2) samenvatting maken Middeleeuws theater 27 t/m 29
Romantiek blz. 112 t/m 114
3) samenvatting uitwisselen.
4) Per tweetal samen vragen maken kunst 2007 tijdvak 1 Blok 2 Faust.
.Vragen 14 t/m 25
5) Uitwisselen ( per tweetallen) of rouleren ( drietallen) van antwoordbladen.
Huiswerk:
6) Nakijken via: http://www.examenblad.nl/examen/ckv-2-vwo/2007/vwo
7) Puntenscores noteren en cijfer bepalen.
Voorgaande lessen Kunst Algemeen.

Les 1.

2 september 2013.


20122013 invalshoeken kunst algemeen (1).doc
studiehulp voorbeeld digitaal.doc

a Leerlingen nemen opgegeven stof door voorafgaande aan de les.
b Mogelijkheid tot stellen van vragen en beantwoorden van vragen.
c Regelmatig bespreken van één examenvraag betrekking hebbend op de leerstof.
d Highlights uit de leerstof toegelicht door de docent.
e Opgeven van huiswerk tijdens de les.
f Huiswerk wordt genoteerd in Magister en op deze page.

Huiswerk:
Les 1)

Kennismaken met de digitale krant
art daily
Tijdlijn School TV
Expressionisme


======================================================================================================

Voorbereiding docent: ( materiaal uit voorgaande jaren.)

Les 1.

2 september 2013.


20122013 invalshoeken kunst algemeen (1).doc
studiehulp voorbeeld digitaal.doc

a Leerlingen nemen opgegeven stof door voorafgaande aan de les.
b Mogelijkheid tot stellen van vragen en beantwoorden van vragen.
c Regelmatig bespreken van één examenvraag betrekking hebbend op de leerstof.
d Highlights uit de leerstof toegelicht door de docent.
e Opgeven van huiswerk tijdens de les.
f Huiswerk wordt genoteerd in Magister en op deze page.

Huiswerk:
Les 1)

Kennismaken met de digitale krant
art daily
Tijdlijn School TV
Expressionisme
Doorlezen bladzijde 148 t/m 151.
Ga naar Examenblad kunst (zie link boven en maak
examen 2004 afnametijdstip 2 vraag 28 en 29.)
Kandinsky Comp v
========================================================================================================================

Les 2

Blz 148 t/m blz 151:

Koppeling Romantiek naar Moderne

Informatie : Moldau Smetana 1875 Moldau Smetana
Arnold Schönberg. Das Buch der Hängende Gärten Op 15
Fünf Pianostücke opus 23 (1923)
Arnold Schönberg Atonaliteit
Reinbert de Leeuw
Franz Liszt
Via Crucis Franz Liszt 5.00
Vrije geluiden
Caspar David Friedrich
Franz Marc
Studie voor improvisatie nr 8 Kandinsky.
Kandinsky
======================================================================================================

Les 3

Blz.152 t/m 153

Ballet / muziek / dans

Nijinsky 1912-L'Après-midi d'un Faune (full version)

Interview met Igor Stavinsky over Le Sacre
Joffrey Ballet 1987 Riteof Spring (1 of 3)
Ballet Russes - Le Sacre du Printemps part 2 of 3
Le sacre du printemps
Le Sacre Du Printemps by Pina Bausch Wuppertal Dance Theater
Les Ballets Russes
Leonard Bernstein Stravinsky's The Rite of Spring rehearsal
Le Sacre Wikipedia
Nijinsky
Vaslav Nijinsky
Martha Graham Technique
Meer Le Sacre

Boeken/ film
Vaslav Nijinsky 1
Vaslav Nijinsky Arthur Japin.
Film over Nijinsky
Sergej Diaghilev
Sergej Diaghilev en een filmfragment van Le Sacre du Printemps

Huiswerk:

Les Ballets Russes / Le Sacre du Printemps
Bekijk fragmenten uit:
Tchaikovsky, Swan Lake 10 Entrance of Swans
Joffrey Ballet 1987 Rite of Spring (1 of 3) (gebaseerd op eerste uitvoering.
Le Sacre Du Printemps by Pina Bausch Wuppertal Dance Theater latere interpretatie.
Vul onderstaand formulier in:
562 kenmerken balletten.docx
VWO examen 2013 Ctrl -F le Sacre
Examen 2013 23 t/m 27
================================================================================================================

Les 4

Blz. 154 en 155.

Jazz.

Slavernij
Jazz wikipedia
Ragtime = Ragged time = verscheurde maat.
New Orleans Kijk vooral even na 8 minuten!
Vergelijk met Charlie Chaplins Modern Times.
Scott Joplin (1868-1917) Swipesy
Scott Joplin the entertainer. De linkerhand speelt "netjes op de tel" De rechterhand speelt over de tel heen.
Rag-Time Igor Stravinsky Wikipedia
Rag-Time Youtube
Oscar Peterson Cakewalk
Debussy plays Debussy Golliwogg's Cakewalk (1913)
Clair de Lune Debussy
Claude Debussy (1862-1918)
Debussy and Jazz
Jazz mix Debussy 2008
Invloed van jazz op klassiek
Feeling Blue: Lees de tekst op blz. 154 !!!

Mean Old Bed Bug Blues (Bessie Smith 1927) Jazz Legend.
Storyville red light district
Storyville Dixiland
bessie smith louis armstrong sint louis blues
Dixiland
Sobbin' Blues - King Oliver's Creole Jazz Band
Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In
When the Saints Go Marching In (1937)
"When The Saints Go Marching In" New Orleans style jazz funeral pro
Walter Cronkite Funeral Recessional: When The Saints
interpretaties:
Bruce Springsteen & The Sessions Band Saints Go Marching In
When The Saints Go Marching In - B.B. KIng
U2 & B.B. King: When Love Comes To Town
Pavarotti & B.B. King The Thrill Is Gone
Nirvana Smells like Teen
Paul Anka Smells Like Teen
The Bryan Ferry Orchestra - Reason or Rhyme [1920s Jazz Version] (2012)
REASON OR RHYME (Live in Stockholm)

Maak de vragen 26 27 en 28 van de examenopgaven 2e tijdstip 2005
==================================================================================================

Les 5

Blz. 156 t/m161


Beeldende kunst

toeschouwer.jpg562 kunstwerk.jpg562 kunstenaar.jpg

562 Toeschouwer kunstwerk kunstenaar.doc

Die Brücke
Picasso wenende vrouw652 vv3MVC-017L Judith .JPG652vv2MVC-030L.JPG892 vv1 MVC-031L.JPG
Sylvette
Sylvette als muze van Picasso.

Over Der Blaue Reiter
Citaten Franz Marc
Fundatie Heino Charlotte van Pallandt
Fundatie Marino Marini
=================================================================================================================================

Les 6


Blz. 158 t/m blz. 161.

Eifeltoren // Notre-Dame.
Blériot
Henry Ford
Futuristisch Manifest
Balla
Der Lindberghflug Algemene informatie.
Der Lindberghflugh Muziek en tekst
Charles Lindbergh Zeer informatief.

Maak vraag 2.1 van het werkboek de Bespiegeling blz. 73 ( uitgave 2007 )
Handig is om:
Memo Chronologisch overzicht
te gebruiken.

Les 7


blz. 162 t/m blz.167

Dada en surrealisme.
Marcel Duchamp
Duchamp naakt de trap afdalend
Margritte afbeeldingen
Rene Magritte
Foutain Marcel Duchamp
La persistencia de la memoria Dali
La persistencia de la memoria De volharding der herinnering Salvador Dali
Un chien Andalou 1928 Luis Bunuel
Luis Bunuel

Les 8


Diagnostische toets

20131117b Toets Moderne VWO vragen.doc

antwoorden:

20131117b Toets Moderne VWO antwoorden.doc

Alle toetsen zijn via de E-mail binnen.
Maak nu verder je toets thuis af en geef jezelf een cijfer nadat je de toets volledig hebt gemaakt.

Toetsstof Periode 2: 182 t/m 275

Maak er gewoonte van elke week een aantal bladzijde door te lezen en aantekeningen te maken.
In periode 3 gaan we herhalen en kun je onderdelen aanvragen extra te behandelen.

Les 9.


Bespiegeling: blz. 182 en 183

Inleiding.

Reichskultukammer 1933
Boekverbranding 1933 Bebelplatz Berlijn


Reichskulturkammer NL.
Nederlandsche Kultuurkamer 1942

Tijdens deze les bespreken we:

Wat is de betekenis geweest van:
Reichskulturkammer
Max Liebermann afbeeldingen van zijn werk
Max Liebermann versus Arno Breker


Nederlandsche Kultuurkamer
Karel Appel
Gevluchte Duitse kunstenaars in Nederland

Voor de "stevige trek"
"Moderne kunst - Duitse kunst " De Kunstpolitiek in het Derde Rijk: 1933 - 1945
Lotte Knape Masterscriptie 2012.

Opdracht:
Kies één van de namen uit waarover Kathe Kollwitz spreekt in de brief met betrekking tot haar 70e verjaardag.

Geef een antwoord op:

Wanneer geboren?
Wanneer overleden en in welke omstandigheid?
Waardoor is deze persoon bekend geworden in het kader van de kunstgeschiedenis binnen de periode 1933 - 1945.?

Daarnaast weet je drie kunstenaars te noemen van wie de naam voorkwam in de volgende tentoonstellingen.
"die Grosse Deutsche Kunstausstellung"
"Entartete Kunst"

Wat is je mening over de tentoonstelling Arno Breker 2006?
562 Arno Breeker Zur Diskussion gestellt...jpg

Periode 2


Les 10


Herbezinning na de Tweede Wereldoorlog.
194 t/m 197.
Jackson Pollock.
Trailer film Jackson Pollock
Toch even leuk Pollocks maken op de computer!

562 Pollock op de computer.jpg
Karel Appel
Canvas Karel Appel


Les 11
Jackson Pollock
studiehulp voorbeeld digitaal.doc

studiehulp Kunst Algemeen.pdf

Streetgangs en Hippies 226 en 227 258 en 259.
Vietnam
1 november 1955 tot 30 april 1975
Woodstock 15 t/m 18 augustus 1969.
Country Joe McDonald
Country Joe McDonald tekst Vietnam
Country Joe and the Fish
Deer hunter wikipedia 1978 5 Oscars
Deer hunter fragment
Christopher Walken
Deer hunter trailer
Iraq War - Bush Lied People Died Bruce Sringsteen
HAIR
Jimi Hendrix
Boudewijn de Groot Welterusten meneer de president
Bruce Springsteen WAR

Les 12


Film

blz. 190 t/m 191.
Europa fragment.
Hollywood.afgerond

Neorealisme

Visconti Italië
La terra trema The earth trembles 1948)
Eigenschappen van de film.....

Nouvelle Vague

Jean-Luc Godard
A bout de suoffle
A bout de suoffle Wikipedia
Jumpcut-montage

blz. 218, 219.

Soap

Dynasty (soap) serie

Melodrama

Douglas Sirk
Captain Lightfoot " Trailer - 1955
Suspence
Alfred Hitchcock's Psycho

blz 258 t/m 260

Roadmovie

Easay rider
Easy Rider begin van de film
Gehele film Easy Rider
Easy rider trailer 1969

Postmoderne film

Nouvelle Violence
( Django 1966 ) (Spaghetti western ) ( bekijken als inleiding) 3.00
Tarantino
Interview Let op 7.35
Natural born killers trailer 1994
external image vnd.ms-powerpoint.png
external image vnd.ms-powerpoint.png

external image vnd.ms-powerpoint.png
PresentatieQuentin Tarantino 2.ppt
Django Unchained
Django unchained trailer
Bespreking Django unchained
Vraag o

Nieuwe regels

Thomas Vinterberg interview
Dogma 95


Bollywood

Examenvraag over film:
Examen 2006 1e afname.Ook in dit genre:
True romance
True Romance written by Quentin Tarantino 1993 music by Hans Zimmer
Hans Zimmer
Briljante scene True Romance Walken / Hopper
True Romance (writer) Audio Commentary Pt. 4
In deze scene muziek van Lakme componist: Delibes Eigentijdse uitvoering Lakme Delibes (Delibes =1836 - 1891)
Inglourious basterds
Inglourious basterds trailer
Passion of the Christ.
Passion of the Christ

Acteren:

Method acting dit in tegenstelling tot Epich theater
Oliver Stone

Kunst en geweld
Trailer Blackboard jungle 1955
Bonnie and Clyde doc
Bonnie and Clyde trailer 1967
Platoon Oliver Stone 1986
Platoon Oliver Stone/Music Billy Joël
Platoon Village
Postmoderne film

Isenheimer altarpice Matthias Grünewald 1506-1515

Theater
Theater algemeen
Antonin Artaud
Artaud 1
Theatre of cruelty
Antonin Artaud on THEATRO TV
Psychosis in Artaud's Theatre of Cruelty (Group 2, Part 1)

Les 13

20140120
Herhaling theorie proeftoets.

Les 14/15

20140122
Praktijk.

Les 16
20140127
Toets training.
Massa.

Les 17/18
20140129
Werken aan eindwerkstuk praktijk Present.

Les 19
20140203
uitgevallen i.v.m. presentatie School de Poëzie Odeon

Les 20/21
20140205
Werken aan Present.

Les 22
Toetsbespreking
Syllabus Kunst 2014
Herhaling Middeleeuwen
563 kerk 11e - 14e eeuw handout uitgebreid doc.doc
Oefenen examen 2012 blok 1
Antwoorden

Les 23 / 24

Werken aan Present

Les 23

20140217
Cultuur van Romantiek en Realisme.
Herhaling.
Examen 2008 afname tijdstip 1 Blok 1 vraag 9 t/m 12
Vragen
Antwoorden

Les 24
Examenvragen maken.

Les 25
Examentraining

Les 26
Invalshoeken planning inventarisatie onderwerpen voor herhaling;

Les 27
Verzoeken / herhaling.

20140317
Melodrama
Zie ook les 12
Melodrama wikipedia
Afbeelding
Voorbeeld
Jugendstil
Bauhaus.

Les 28
20140407
Bespreking vragen:
- twaalftoonsysteem.
Disco soul popmuziek
Blz. 230 etc. Stromingen.
Madonna blz. 245
Hintergrundinformation Madona am Kreuz de Volkskrant
Madonna Live to Tell . Voor veel mensen werd deze clip / het optreden na 4.00 confronterend.

Tekst Live To Tell
Kamervragen confessions tour
Wilders versus Jolink
Censuur Korte documentaire over censuur.

Denk ook aan museumbezoek "Meer Macht" de Fundatie.
Zie TV Oost
Over uit de kunst Meer Macht t.v. Oost
halverwege de uitzending.

Samenvatting:
Jackson Pollock blz 193
Film Jackson Pollock
Marcus du Sautoy explains the fractal nature of Pollock's paintings

Barnett Newman Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1966/67 blz. 195
Yves Klein blz
Performance Yves Klein
Rob Scholte
Rob Scholte Nostalgia blz 240
Jef Koons website Besp. blz 250
Damien Hirst website Besp. blz 248
John Cage over 4'33
John Cage Youtube even luisteren voor 6.10

Les 29
20140408
Praktijk Present

Les 30
20140414

Toetsing praktijk Present.

Les 32
20140416
Verzoeken / herhaling:
Performance.blz. 202.
Joseph Beuys ( mede in relatie met de expositie "Meer Macht")
Abramovic
Syllabus 2014 info theorie.blz 8,9,10 en 11.
Vrije keuze examen cd

Les 33.
20140507
Uitwisseling ervaring Syllabus Kunst Algemeen.
Bespreking vragen examen CD
Corrigeer je vragen middels:
Examenblad Kunst Vwo
Feestelijke afsluiting lessen Kunst Fundatie.15.35 - 16.20.


============================================================================================================

Cursus 2012 - 2013


( In eerste instantie is gelijktijdig les gegeven aan Havo en Vwo later zijn de groepen gesplitst en zijn de lessen gebaseerd op VWO )

Les 1)

Introductie


Les 2)

Havo Doorlezen bladzijde 36 t/m 41
Ga naar.Examenblad Kunst (zie boven en maak
examen 2011 2e tijdstip vraag 17)
Constructivisten.
De laatste linken:
Filmgeschiedenis
Pillars of the world
kruistochten
Examenblad Kunst Havo.

Les 3)


Huiswerk:

Les Ballets Russes / Le Sacre du Printemps
Bekijk fragmenten uit:
Tchaikovsky, Swan Lake 10 Entrance of Swans
Joffrey Ballet 1987 Rite of Spring (1 of 3) (gebaseerd op eerste uitvoering.
Le Sacre Du Printemps by Pina Bausch Wuppertal Dance Theater latere interpretatie.
Vul onderstaand formulier in:
562 kenmerken balletten.docx
Havo bestuderen blz.34 en 35.
Vwo bestuderen blz.152.

Brancusi:
Havo bestuderen blz.32.

Bedenk een inhoudelijke vraag over het beeldhouwerk de kus die je aan de
Vwo leerlingen kunnt stellen.
Vwo bestuderen blz. 174.
Bedenk een inhoudelijke vraag over het beeldhouwerk Adam en Eva die je aan de
Havo leerlinhgen kunt stellen.
Tijdens de les maken we vraag 26 van hetexamen Vwo 2007
over Igor Stravinsky Stravinsky aan het woord Prachtig interview waar de componis Stravinsky Diaghilev op zijn nummer zet.


Les 4)


Waardevolle aanvulling op vorige les van Christa: Arthur Japin Vaslav
Ze herkende in de gesprekken over Diaghilev de persoon Nijinski waar ze een mooi
boek over had gelezen. Hierbij de info over dit boek.
aDSC00552.JPG
Ook het dagboek van Nijinski lijkt mij erg interessant.
WQoensdag neem ik de boeken mee.
Mirjam gaf aan de drie stukjes film al eerder gezien te hebben.
Daarom de vraag aan jullie : Welke stof willen jullie nader uitwerken?
Download het formulier en stuur het voor 3 oktober op.
Op het formulier staan ook de vragen en de te bestuderen stof.

562+Opdrachten+en+voorkeur+te+behandelen+leerstof+6Vwo a.docx

Christa
Futuristen, Robotisering
Kijk ook nog even naar de de Fundatie waar informatie te vinden is over de tentoonstellingen van
John Heartfield en George Groz.Les 5)


Tijdens deze les trekken we een lootje met een naam van een personage die een belangrijke rol heeft gespeeld in het kader van de
kunst tussen de twee wereldoorlogen.
De namen zijn:

Kathe Kollwitz
Arno Breker
Max Liebermann
Paul Cassirer
Joseph Goebbels

De vragen:

Wanneer geboren?
Wanneer overleden en in welke omstandigheid?
Waardoor is deze persoon bekend geworden in het kader van de kunstgeschiedenis?

Daarnaast weet je drie kunstenaars te noemen van wie de naam voorkwam in de volgende tentoonstellingen.
"die Grosse Deutsche Kunstausstellung"
"Entartete Kunst"

Wat is de betekenis geweest van:
Reichskulturkammer
Nederlandsche Kultuurkamer

Voor de "stevige trek"
"Moderne kunst - Duitse kunst " De Kunstpolitiek in het Derde Rijk: 1933 - 1945
Lotte Knape Masterscriptie 2012.

We bespreken de volgende week de tentoonstelling:

562 Arno Breeker Zur Diskussion gestellt...jpg

Les 6) les vervallen i.v .m. roosterproblematiek.Les 7)

Surrealisme166 - 167 bestuderen.
Naar aanleiding van de lootjes 5 minuten spreken over jouw persoon.
Bepalen uit onderstaand document waar je wat zou exposeren gerelateerd aan de twee exposities.

Info extra Christa:
Osnabrück is een prima keus in het kader van de behandelde stof.
Osnabrück algemene informatie.
Erich Maria Remarque belangrijke schrijver die regelmatig gelezen wordt door leerlingen.
Kijk ook even naar de cultuurkaart. Prijsinfo
Hoogtepunt van de stad vind ik de collectie van de schilder Felix Nussbaum in het bijzondere museum van architect
Daniel Libeskind Je voelt je in dit museum daadwerkelijk "verloren". De aanduiding ‘The Museum Without Exit.’ is daarom zeer treffend.
En dan nog even voor je praktijk Animusic 2 - Pogo Sticks de vormgeving die je toepast deed mij hieraan denken.

In de les gesproken over:
1) de "toelaatbaarheid" van de werken van kunstenaars.
2) Politiek versus kunst, wat voor standpunt neemt een kunstenaar in.
3) Historich / Actueel politiek versus kunst / organisatie versus eigen mening.

Mag politiek zich bemoeien met kunst?
.
Hintergrundinformation Madona am Kreuz de Volkskrant
Madonna Live to Tell . Voor veel mensen werd deze clip / het optreden na 4.00 confronterend.
Madonna Confessions tour
Tekst Live To Tell
Kamervragen confessions tour
Wilders versus Jolink
Censuur Korte documentaire over censuur.


Les 8) Vervallen i.v.m. profielwerkstukdag.


Les 9) Vervallen i.v.m. toetsweek


Les 10) Vervallen voor Phien en Miriam i.v.m. uitwisseling.


Graag even van te voren doorgeven als je niet aanwezig kunt zijn i.v.m. uitwisseling / bezoek buitenlandse leerlingen.
Vandaar dat de diagnostische toets verschoven wordt naar 21 november.
In verband met het gebruik van moderne media wordt de toets afgenomen in de mediatheek.

Voorbereiding toets:

Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw.

De toets bestaat uit 10 vragen waarvoor een tijd van 45 minuten is gereserveerd.
In totaal zijn voor de toets 20 punten te behalen.

De toets bestaat uit:
a) Drie vragen afkomstig uit de examens van 2008 t/m 2012.
b) Eén vraag die herhaald wordt en al eerder gesteld en behandeld is.
c) Drie vragen die door jullie geformuleerd worden.
d) Eén vraag geformuleerd door Van Steenwijk over de stof die is behandeld tijdens de lessen.

Te behandelen stof tijdens de les:
- We pakken de draad weer op bij het Surrealisme.
- Bestudeer blz. 166 en 167.
- We speken over onderstaand werk met de Titel:
"Dit is geen blad".
003 DSC00610.JPG
Foto. Peter van Steenwijk.2012.

-We gaan in op het werk van René Magritte / Giorgio de Chirico
-We staan even stil bij de site en staan stil bij de site: http://www.webkwestie.nl/
- We gaan letten op Vragen beantwoorden! Let op het Dr. Clavan effect. Je kunt beginnen bij 1.00 min.
- Hoe stellen jullie en ik een correcte vraag op. RTTI
( Per twee leerlingen stellen jullie één vraag op die ik zou kunnen opnemen in de toets.Uit deze door jullie opgestelde vragen
selecteer ik in totaal twee of drie goed geformuleerde vragen).

Over dan en als (voor als er tijd over is).

Les 11

Toets in het STIP.
Wat waren jullie vaardig met de computers!
Ik heb nog nooit zo snel toetsenborden horen ratelen.
Dank ook aan het Onderwijs Ondersteunend Team.

Fijn dat ik jullie toetsen op het net mag plaatsen dan kunnen we van elkaar leren.
De Toets Kunst Algemeen Moderne.
20121121Toets Moderne 6VWO PSK.doc
Correctiemodel examenvragen

562 Ga hier links af.jpg
Info over deze afbeelding in onderstaand document.
20121112 RTTI vraag surrealisme Peter van Steenwij..doc
Correctiemodel RTTI vraag

Jullie toetsen, antwoorden en evaluaties van de lessen.
20121121ChristaToets+Moderne+6VWO+PSK Christa (1).doc
562 20121216 Correctie toets gemaakt door Christa..doc
Toets Tessa (2).doc
562 Evaluatie Tessa.docx
20121121KyraToets+Moderne+6VWO+PSK (1).doc
562 20121218 Toets gecorrigeerd door Kyra Toets Kunst-beeldend (1).docx
Toets Phien (1).doc

Periode 2


Les 12

Bestudeer voor jezelf waar je problemen lagen t.a.v. de antwoorden.
Maak een beoordeling voor je toets.
Vul het evaluatieformulier in als je daar niet aan toe kwam.
De vraag over het surrealisme kunnen jullie ( nadat jullie zelf over de antwoorden hebben nagedacht) controleren aan de hand van mijn voorbereiding.
Voorbereiding RTTI vraag surrealisme.
562 20121127antwoorden Toets Moderne 6VWO PSK (1).doc
Over Madonna gaan we in discussie.
In les 13 beginnen we met Massacultuur.

Les 13

Deze periode beginnen we met Massacultuur.

Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.

H13,H14,H15, H16 blz 186 t/m blz. 265.

Er bestaat de mogelijkheid om tot 6 januari de tentoonstelling Popart in het museum Het Valkhof in Nijmegen te zien.
Daarom begin ik met Popart.
Goede kritiek op de lessen Tessa, we gaan 10 minuten voor het einde van de les met elkaar een examenvraag over Popart maken.
Zorg wel dat je je cijfer voor de repetitie hebt vastgesteld.
Phien naar aanleiding van jouw praktijkwerkstuk ( wat me erg aansprak) adviseer ik je deze film te bekijken.
Je moet beide trailers even bekijken om een beetje een indruk van de film te krijgen.
Beyond Borders
Beyond Borders

Popart

Popart Digischool
Andy Warhol

Engagement:

Bruce Springsteen The river live met intro

362 Vraag Pop-art.doc
362 Antwoord Pop-art.doc


Les 14


Vraag uit les 13 maken.

Streetgangs en hippies blz. 226 en 227.
Bespreking beoordeling toets les 11
Phien, Tessa en Miriam hebben niets ingeleverd,
562 20121121 PSK ChristaToets+Moderne+6VWO+PSK Christa (1) (3).doc
Beoordeling door Christa zelf: 18/22 punten - 8,2 beoordeling P. van Steenwijk: 17/22 punten - 7,7.
562 20121222 PSK ChristaToets+Moderne+6VWO+PSK Christa (1) (3) (1).doc
Beoordeling na bespreking met Christa: 8.3 zie vraag 10.
562 20121218 PSK Toets gecorrigeerd door Kyra Toets Kunst-beeldend (1).docx
Beoordeling door Kyra zelf 19/22 punten = 8,6 - Beoordeling P.van Steenwijk 17/22 punten = 7,7
Goed gedaan en goed gewerkt!

Les 15

repetitie bespreking:

Interessante discussie naar aanleiding van vraag 10.

Les 16

Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.

H13,H14,H15, H16 blz 186 t/m blz. 265

Vietnam
Woodstock
Country Joe McDonald
Country Joe McDonald tekst Vietnam
Country Joe and the Fish
Deer hunter wikipedia
Deer hunter fragment
Christopher Walken
Deer hunter trailer
Iraq War - Bush Lied People Died Bruce Sringsteen
HAIR
Jimi Hendrix
Boudewijn de Groot Welterusten meneer de president
Bruce Springsteen WAR

Les 17

Vervallen Toetsweek

Les 18

Voorkeur inventarisatie te behandelen lesstof.
Online proeftoets na de toetsperiode nog nader af te spreken.
Kijk eerst nog even naar:
Meyerhold's Theater and Biomechanics - Screener
Meyerhold,Theatre and the Russian Avant-garde - Clip
(Hoort bij periode Moderne)
Vraag: Waarom denk je dat deze vorm van theater vooral Oost Europa ontwikkeld werd?
Jerzy Grotowski's training
ISTA Copenaghen, Improvisations for Jerzy Grotowski, 1996
Arte Povera theater / film impressie
Arte Povera Avro's kunstuur 19 januari 2013
Bekijk deze uitzending vanaf 16.50 minuten.
Dieuwke Spaans en Arte Povera avro's kunstuur.
Soms is het niet mogelijk de uitzending online te bekijken is mij gebleken.
Je kunt dan ook info vinden bij het Kröller Muller museum
Arte Povera
Bestuderen "de Bespiegeling":Natuur of cultuur Arte Povera etc blz. 206 t/m 211.

Les 19


Proefexamens zijn te openen in het STIP:

01) Klik op START, Programma’s, HAVO VWO Kunst 2012
02) Klik de juiste versie aan
03) Het examen wordt dan geladen, dit duurt even.

Samenvatting Massacultuur. blz. 197 , 235, en 261
Samenvatting:
Jackson Pollock blz 193
Film Jackson Pollock
Marcus du Sautoy explains the fractal nature of Pollock's paintings

Barnett Newman Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1966/67 blz. 195
Yves Klein blz
Performance Yves Klein
Rob Scholte
Rob Scholte Nostalgia blz 240
Jef Koons website Besp. blz 250
Damien Hirst website Besp. blz 248
John Cage over 4'33
John Cage Youtube even luisteren voor 6.10

Les 20

Toets
20130210v TOETS 6VWO MASSACULTUUR vragen digitaal.doc

Les 21

Toetsing praktijk

Les 22

Toetsing praktijk.

Les 23

Deze week leent zich prima om Kunst Algemeen wat extra aandacht te geven.
Kijk regelmatig even op de wiki naar mededelingen en lesinfo.
Ik ben niet op builenlandse reis en zou jullie graag wat extra informatie willen aanbieden.
Kom gerust langs in 130B. P.van Steenwijk
Repetitiebespreking
Willen jullie de toets nakijken en jullie punten vaststellen.

562 20130210 TOETS 6VWO MASSACULTUURantwoorden digitaal.doc

Algemeen Examentraining

http://moodle.digischool.nl/course/category.php?id=8
de Bespiegeling website
Woensdag werken aan praktijk in het atelier.

562 Examenonderwerpen overzicht 18 dec 2012 (1).xlsx

Examentraining
b.v. Middeleeuwen:

Les 24

Maandag 18 maart
1e lesuur examentraining proeftoets

Les 25

Maandag 25 maart

Opdracht:

20122013 invalshoeken kunst algemeen (1).doc

voorkeur lessen.docx


562 flipped classroom.docx