Factorywall 566

Kunst Beeldende vormgeving en Kunst Algemeen 5HAVO 2D/3D/KA 2014 - 2015.


Examenonderwerpen Kunst ( Kunst Algemeen = Kunsttheorie )

De examenonderwerpen zijn ook te vinden in de

Informatie Kunst Algemeen Havo examen 2015

Informatie Kunst Beeldende Vormgeving Havo examen 2015

EXAMENTRAINING TIPS

Examenblad Oefenmateriaal examens Kunst Algemeen uit voorgaande jaren.


20131126 examenonderwerpen kunst algemeen.pdf
Examenonderwerpen: leren uit het boek.
Hofcultuur.
blz. 65 t/m 114 Art History.
Moderne Massa:
Art History De Twintigste Eeuw. plus ICT component.

Formats voor hul bij voorbereiding op het examen.
200100202 invalshoeken kunst algemeen.doc
studiehulp Kunst Algemeen.pdf
studiehulp voorbeeld digitaal.doc
B elangrijke tijdlijn

Studielast: HAVO totaal 320 uur
Per leerjaar 4Havo
4e klas 180 uur = 4 perioden 45 uur = per periode 30 uur KB en 15 uur KA
per periode 10 weken: 3 uur praktijk: 90 minuten les / 90 minuten atelier.
1,5 uur theorie : 45 minuten les / 45 minuten huiswerk.
5e klas 140 uur = periode 1 20/20 periode 2 20/20 periode 3 20/20 periode 4 examentraining KA
per periode 10 weken: 2 uur praktijk: 90 minuten les / 30 minuten atelier.
2 uur theorie 45 minuten les / 75 minuten huiswerk

Toetsing periode 1


Beeldende vormgeving: Praktijk: cijfer


3 studies waarvan 1 studie 3D of 2D en 1 uitwerking.
thema contrasten.
- compleet ingevuld logboek kunnen overleggen.blz 22, 23
- planninglijst studie afvinken blz.25

Kunst Algemeen: diagnostische toets in periode 2

Toetsstof

Massacultuur De Twintigste eeuw Leerboek en ICT component

Leerboek blz.84 t/m blz.143
ICT component blz.37 t/m 60.

Dinsdag 26 augustus 2014.

1 lesuur introductie thema contrasten.
1 lesuur uitval theorie i.v.m. Profielwerkstuk introductie..

Dinsdag 20140902 2 lesuren Theorieles.

Massacultuur 1blz 84 t/m 87 en blz 94.

Tijdlijn kunststromingen

Situatie voor de W.O. 2
toegelaten kunst

Werk van Jackson Pollock
Jackson Pollock
Jackson Pollock Wikipedia

Abstract expressionisme.

Naar aanleiding van de vorige les:
1) Wat vind je van het werk van
"Gerhard Richter Painting" by Corinna Belz.
Gerhard Richter in the studiovanaf 10.00 min. , vanaf 15.00 min

Absurd theater:
Absurd toneel
Monty Python
Monty Python"a thin mint" Monty Python

Huiswerk: blz. 84 t/m 87 en 94.lezen.
Bovenstaande linken bekijken.
De film Jackson Pollock afkijken.

Vragen voor de volgende les die we gaan bespreken:
Pollock Richter vragen 5Havo.doc

Dinsdag 20140909 2 lesuren praktijk

Werken aan uitwerking studies en bespreking overgang naar definitieve uitwerking.
Praktijkwerkstuk met theorie behorende bij de praktijk zie werkboek Factory blz.27
en 27 waarbij een aanpassing geldt: 3 studies één uitwerking.
Beoordeling: Factory: blz 32. Tijdens de toetsing in de toetsperiode moet je het Factoryboekje compleet ingevuld
kunnen overhandigen. ( naam op het beoordelingsformulier, Kunstlogboek moet ingevuld zijn met de tijden.

Dinsdag 20140916 2 lesuren theorie.

blz.119.
Pollock Richter vragen bespreken.
Voorbereiding bezoek museum De Fundatie

Afbeelding
Afbeelding


Dinsdag 20140923 2 lesuren praktijk.

Uitwerken thema contrasten.

Dinsdag 20141007 2 lesuren theorie.

Sterren en idolen.blz 88 t/m blz 96.
Engagement 97 t/m 105.
Vietnam foto 1
Bruce Springsteen The river live met intro
Woodstock
Country Joe McDonald
Country Joe McDonald tekst Vietnam
Deer hunter wikipedia
Deer hunter fragment
Deer hunter trailer
Iraq War - Bush Lied People Died Bruce Sringsteen
HAIR
Jimi Hendrix
Easey rider
Boudewijn de Groot Welterusten meneer de president
Bruce Springsteen WAR
Madonna Live to tell

Dinsdag 20141014 Herfstvakantie.


Dinsdag 20141021 1 lesuren praktijk 1 lesuur diagnostische toets.

Massacultuur 1blz 84 t/m 105 en blz 119

Dinsdag 20141028 Toetsweek praktijk afronden tijdstip volgt.


Dinsdag 20141104 2 lesuren introductie periode 2.

Groene boekje Factory meenemen

Dinsdag 20141111 Toetsbespreking.

Corrigeren toetsen kunst
Bespreking thema's in combinatie met praktisch werk.
20141021a naam vragen massa 5Havo .docx

Hierbij op verzoek een overzicht van examenonderwerpen gedurende een aantal examenjaren.
Met dank aan meneer Eijkelkamp.
Kopie van Havo examenonderwerpen kunst algemeen (1).xlsx

Dinsdag 20141118 4e uur KA vervalt i.v.m profielwerkstukdag.

Bestudeer wel onderstaande stof.
Info over het examen Kunst 12 mei 2015
Afspraken Toetsstof diagnostische toets periode 2
Begrip cultuur
"De twintigste eeuw " leerboek blz 106 t/m 143.
"De twintigste eeuw werkboek. blz. 51 t/m 60.
Afspraak maken diagnostische toets.
LB H4 Subculturen blz 106 t/m 108.
WB 4.1 en 4.2

Dinsdag 20141118 9e uur KB.

inventariseren ideeën Factory leerlingen boekje blza 36.
Keuze maken studieonderwerpen blz. 38 leerlingenboekje Factory.
werken aan studies.

Dinsdag 20141125 4e uur KA.

Geen les Leerlingbespreking.

Dinsdag 20141125 9e uur KB

Geen les Leerlingbespreking

Dinsdag 20141202 4e uur KA

Bestudeer wel onderstaande stof.
Info over het examen Kunst 12 mei 2015
Afspraken maken diagnostische toets periode 2
Begrip cultuur
"De twintigste eeuw " leerboek blz 106 t/m 143.
"De twintigste eeuw werkboek. blz. 51 t/m 60.
Afspraak maken diagnostische toets.
LB H4 Subculturen blz 106 t/m 108.
Rolling Stones in het Kurhaus
Documentaire
Beatles Take Over Holland (1964)
Ed van der Elsken
Provo

WB 4.1 en 4.2

LB blz. 109 t/m 111
WB 4.3 t/m 4.5

Dinsdag 20141202 9e uur KB

Uitgevallen afw STEP

Dinsdag 20141209 4e uur KA

LB blz. 112 t/m 116
Giorgione de Chirico
de Chirico
Felix Nussbaum
Felix Nussbaum expositie in de Fundatie
Ravi Shankar
Graceland Paul Simon
Bob Marley
Mick Jagger Peter Tosh
Peter Tosh
Stamping Ground JiriKilian
Stamping Ground
Jiri Kylian
WB H 5 blz 52 2 vragen maken Multicultureel.

Dinsdag 20141209 9e uur KB

Werken aan studies

Controle planning
Vastleggen verwante kunstenaar.

Dinsdag 20141216 4e uur KA

LB blz. H6 Kunst of Kitsch.117 t/m 128

MVC-077L.JPG
High and low culture 1
High and low culture 2
Nel Benschop
gedicht 1
gedicht 2
gedicht 3
Vasalis
Rebecca Horn
Jeff Koons Puppy.
Jeff Koons
Jeff Koons en het Stedelijk Amsterdam
Jeff Koons en Wim Pijbes 24 - 11 - 2014
Jeff Koons in Centre Pompidou Parijs

WB blz. 6.1 t/m 6.9 2 vragen maken.

Dinsdag 20141216 9e uur KB

Werken aan studies.

Dinsdag 20150106 4e uur KA vervallen STEP afwezig

H7 Multidisciplinair blz. 129 t/m 143.
WB 7.1 t/m 7.11

Dinsdag 20150106 9e uur KB vervallen STEP afwezig

Voorbereiding toets kunst beeldende vormgeving
Invullen Planning Toetsing blz. 30 en beoordeling studies blz 32..

Maandag 7 januari 2015 start toetsperiode 3.

Kunst Beeldende Vormgeving
Studielast periode 2 20 uur = 20 x 60 = 1200 minuten.
Contacttijd 8 lesuren = 8 x 45 = 360 minuten


Kunst Beeldende Vormgeving
Studielast periode 2 - 20 uur = 20 x 60 = 1200 minuten.
2D/3D = 2 lesuren per week x 45moinuten x 7 = 630 minuten
Zelfstudie 570 minuten. Ongeveer 50 minuten per week zelfstudie.

Kunst Algemeen.
Studielast periode 2 = 20 uur = 20 x 60 = 1200 minuten.
Contacttijd 7 lesuren = 7 lesuren x 45 = 215 minuten.
Zelfstudie 985 minuten. Ongeveer 1.30 uur per week.

Maandag 19 januari start periode 3 en start 2e semester

Dinsdag 20 januari 2015


Dinsdag 20 januari diagnostische toets Kunst Algemeen.

Toetsstof

Massacultuur De Twintigste eeuw Leerboek en ICT component

Leerboek blz.84 t/m blz.143 / ICT component blz.37 t/m 60
45 minuten 3 RTTI vragen in een online toets = totaal 12 vragen.
1 vraag gebaseerd op het boek
1 vraag gebaseerd op de lesstof
1 vraag gebaseerd op examenvragen.
20150120a naam vragen massa 5Havo.docx


571 20150120b naam vragen massa 5Havo antwoorden(2).docx

Dinsdag 27 januari 2015


introductie periode 3.
Bespreking thema's eindexamenwerkstuk Beeldende Vormgeving Present / Factory boekje.
Inventarisatie activiteiten Kunst Algemeen als voorbereiding op het examen.
Kunst Algemeen examenstof 2015.png

Dinsdag 3 februari 2015


Indeling maken Kunst Algemeen Hofcultuur aan de hand van Syllabus Kunst 2015. blz. 8
Elke leerling is in staat een korte presentatie voor de klas te geven van het bestudeerde thema. ( elevator pitch)
Werken aan werkstuk praktijk.

Dinsdag 10 februari 2015


Nakijken aanvullen toets 20150120.zie:751
Uit het correctiemodel de antwoorden kopiëren en aanvullen in je eigen proefwerk zodat je het verschil in antwoord kan constateren.
Inleveren Hofcultuur samenvatting (wat door Naomi verzameld of als je het niet aan Naomi hebt doorgemaild dan persoonlijk bij meneer Boom inleveren.).
Indeling Moderne volgens Syllabus Kunst 2015 , gebruik je boeken en CD's van History om het antwoord op te zoeken
( 2e lesuur uitgevallen i.v.m. projectweek).

Dinsdag 17 februari 2015.

moderne voorbereiden.
Werken aan praktijk

Dinsdag 3 maart 2015.

Pitch presentaties Hofcultuur.
Werkbespreking 3D
Toetsing periode 2 twee leerlingen.
Werken aan 3D/ praktijk.
Volgende week 1 examenvraag Hofcultuur.

Dinsdag 10 maart 2015

2 examenvragen maken Hofcultuur.
Kunst Algemeen examentraining.doc

Dinsdag 17 maart 2015.

Presentaties Moderne.
examentraining Examen 2011 Blok 2 1e moment
Onderling vragen nakijken en beoordelen

Dinsdag 24 maart 2015.

examentraining
Massacultuur.
Planning maken voor toetsing praktijk.


donderdag 26 maart start toetsperiode 3 volgens jaarrooster.

woensdag 8 april start periode 4


Dinsdag 14 april 2015.

Les 20150414 i (1).docx
Paul Dessau
twaalftoonsysteem
"de Twintigste eeuw" Schönberg 40 en 41 / Brecht blz. 69
Vragen examen 2010 Bertold Brecht vragen blok 3 19 t/m 29.
Huiswerk vragen nakijken
presentaties / forum.

Dinsdag 21 april 2015.

presentaties / forum

Dinsdag 28 april 2015.

presentaties / forum

Dinsdag 12 mei 2015.

uitslag punten forums.

Examen Kunst Algemeen: Examenzittingen


Inventariseren mogelijkheden studies Factory Lambo

Dinsdag gebruiken we voorlopig voor Kunst Algemeen.

20131203 1
HAVO 46/47/48/ 84/85/86/87120 /121.

Tijdbalk
Memo
Artchive

Dada
Marcel Duchamp Fountain
John Heartfield Der sinn des Hitlergrusses

Pop-Art
Andy Warhol Warhol
The Velvet Underground and Nico - I'll Be Your Mirror
The Velvet Underground - Heroin
Lou Reed - Perfect Day
Various Artists - Perfect Day
Renée Fleming & Lou Reed = The Perfect Day
Waar zong Renée Fleming nog meer ... - You ll Never Walk Alone - The Obama Inaugural Celebration Concert (LIVE)
Ed Kienholz The Portable War Memorial

Vragen:
Oefenmateriaal examens staan op: Examenblad
Examen kunst 2011 blok 4

20131204 1/2

Praktijk Factory present.

201312010 5

Engagement:

blz. 97 t/m 100.
Deer hunter wikipedia
Deer hunter fragment
Deer hunter trailer
Bruce Springsteen The river live met intro
Woodstock
Country Joe McDonald
Country Joe McDonald tekst Vietnam
Easay rider
Easy Rider begin van de film
Gehele film Easy Rider
Easy rider trailer 1969

Iraq War - Bush Lied People Died Bruce Sringsteen
HAIR
Jimi Hendrix
Boudewijn de Groot Welterusten meneer de president
Bruce Springsteen WAR
Bruce Springsteen The river live met intro
Huiswerk:
Maak een samenvatting van de tekst die Bruce Sprinsteen uitspreekt.
Schrijf daarna op wat volgens jou:
- Het standpunt is van Bruce Springsteen is t.a.v.de oorlog in Vietnam en de militairen die daar gevochten hebben.
- Het standpunt wat hij inneemt ten opzichte van zijn vader aan het beging van zijn verhaal en aan het einde van zijn verhaal.

20131217.
blz.91, 104,105 / 116 / 124

Film

Neorealisme info

Visconti Italië
La terra trema The earth trembles 1948)
Eigenschappen van de film.....

Nouvelle Vague info

Jean-Luc Godard
A bout de suoffle
A bout de suoffle Wikipedia
Jumpcut-montage

Soap 123

Dynasty (soap) serie

Melodrama info

Douglas Sirk
Captain Lightfoot " Trailer - 1955

Suspence 91

Alfred Hitchcock's Psycho

Postmoderne film 124

Nouvelle Violence
( Django 1966 ) (Spaghetti western ) ( bekijken als inleiding) 3.00
Tarantino
Interview Let op 7.35
Natural born killers trailer 1994

external image vnd.ms-powerpoint.png
external image vnd.ms-powerpoint.png

external image vnd.ms-powerpoint.png

external image vnd.ms-powerpoint.png

PresentatieQuentin Tarantino 2.ppt
Django Unchained
Django unchained trailer
Bespreking Django unchained

Film en diversiteit blz. 1345 en 135


Thomas Vinterberg interview

Dogma 95

The Birth of a Nation 1915
Trailer Blackboard jungle 1955
Bonnie and Clyde doc
Bonnie and Clyde trailer 1967
Easay rider
Easy Rider begin van de film
Gehele film Easy Rider
Easy rider trailer 1969
Method acting dit in tegenstelling tot Epich theater
Oliver Stone
Platoon Oliver Stone 1986
Platoon Oliver Stone/Music Billy Joël
Platoon Village
Natural born killers trailer 1994
external image vnd.ms-powerpoint.png
external image vnd.ms-powerpoint.png

external image vnd.ms-powerpoint.png
PresentatieQuentin Tarantino 2.ppt

Ook in dit genre:
True romance
True Romance written by Quentin Tarantino 1993 music by Hans Zimmer
Hans Zimmer
Briljante scene True Romance Walken / Hopper
In deze scene muziek van Lakme componist: Delibes Eigentijdse uitvoering Lakme Delibes (Delibes =1836 - 1891)
Inglourious basterds
Inglourious basterds trailer
Passion of the Christ.
Passion of the Christ
Kunst en geweld
Isenheimer altarpice Matthias Grünewald 1506-1515

Theater
Theater algemeen2014
Antonin Artaud
Artaud 1

Antonin Artaud on THEATRO TV
Psychosis in Artaud's Theatre of Cruelty (Group 2, Part 1)
20140211

20131126 examenonderwerpen kunst algemeen.pdf

Le roi danse
Franse films
Versailles
Informatie over de film.
Lodewijk XIV van Frankrijk 1638 - 1715 regeerperiode 1643/1661 - 1715.
Jean-Baptiste Lully 1632 - 1687
Jean Baptiste Lully - Ballet de la Nuit. Openings muziek van de film.
Jean-Baptiste Lully - Te Deum
Betekenis en historie Te Deum
Molière (schrijver) 1622 1673.

Andere Franse films ( alleen als je er interesse voor hebt, is dus extra):
Tous les matins du monde
Tous Les Matins du Monde
Tous Les Matins du Monde - Improvisation sur les Folies

20140218

Training examenvragen
Hofcultuur 2006 tijdstip 2
Laptop meenemen!!!!!!
20140225 / 20140226
Voorjaarsvakantie

20140304
OSB
Natasja Exel
beeldmaker vertelt over haar praktijkervaring als vormgeefster..

20140305
Leerlingbespreking geen praktijk.

20140311
ICT component en boek History koppelen aan een examenvraag.
Instructie examentraining as donderdag.
Boek en ICT component meenemen.
Herhaling training vragen:
Vraag 23 examen 2000 1e tijdvak.
Eerst lezen blz 34 en 35
Petrushka
Bekijk een filmfragment van Ballet Russes
Samenvatting maken.
Beantwoorden van de vraag.
Bespreking van de antwoorden.

20140313
Examentraining in het Stip.
Donderdag 8.45 - 11.45.
De examens worden gemaakt op de computers van school.
Ze staan klaar voor jullie en zijn voor de examens ingericht.
Je mag je eigen laptop meenemen om tussentijds Internet of de ICT component van de methode te raadplegen.
Vergeet dus niet je boek en de ICT component mee te nemen.
Per twee leerlingen maken jullie één examen DVD,
De DVD hebben dezelfde examenthema's als dit jaar.
De antwoorden mag je op papier maken of digitaal op je eigen laptop en na afloop versturen naar
mijn e-mail adres.
Tussentijds mag je net zoals bij het echte examen de ruimte alleen verlaten voor toiletbezoek.
Drie uur ben je dus continu bezig. Je mag niet voortijdig vertrekken.
Meneer Eijkelkamp komt vooraf en aan het einde van het proefexamen.
Surveillance is niet nodig jullie weten wat jullie te doen staat.
Succes!
Examenonderwerpen: leren uit het boek.
Hofcultuur.
blz. 65 t/m 114 Art History.
Moderne.
blz. Art History De Twintigste Eeuw. plus ICT component.
Tijdstip examen


20140409
Toetsing praktijk Present

20140414
Toetsing praktijk Present

20140416
Bespreking voorkeur onderwerpen Kunst Algemeen.
Syllabus 2014
Bespreking aandachtspunten blz.8,9 en 10
Uitdelen oefen CD's examen.
Kijk ook eens naar de examens van 2006 en 2007
Oefen examen CD's zijn in lokaal 130 verkrijgbaar.

20140506
Examentraining / herhaling / samenvatting
pp 5havo commedia dell arte.pptx
Met dank aan Natasja Exel.
Hofcultuur muziek.ppt
Met dank aan Carla van Loosbroek.

20140507
Bespreking vragen examen CD' s


Met dank aan:
Hofcultuur muziek.ppt
Carla van Loosbroek (Muziek)
( Voor linken afspelen: F5 / sluiten ESC)
lessen commedia dell'arte en hofmuziek.zip
Natasja Exel Commedia dell"arte
Op een leuke manier bekend raken met muziektermen.
Blue Man Group


.