Factorywall 903

Kunstcoördiator


Tijdens de Deelraadvergadering van het Carolus Clusius op dinsdag 30 juni 2009 is beslist het kunstcoördinaat terug te brengen van 2x100 naar 2x10 uur op jaarbasis. Verschillende bij de besluitvorming betrokken personen hebben mij om nadere informatie gevraagd.
Op deze page wil ik laten zien wat er afgelopen cursusjaren mede mogelijk was door de beschikbaarheid van mijn 100 Taakuren kunstcoördinatie.
Natuurlijk is het aan de directie en de Deelraad om te beslissen waar taakuren voor beschikbaar worden gesteld maar het is een
illusie ervan uit te gaan dat deze activiteiten ondergebracht kunnen worden in de lestaak van een docent kunstvakken.
Dat er raakvlakken zijn is duidelijk daarover wordt ook gesproken in de beleidsstukken.
Van de activiteiten als kunstvakdocent kunt u kennis nemen op de pages 401 en 404 dit betreft een gepecialiseerd gebied gericht op het examen.

( documenten sluiten door de blauwe "terug" knop linksboven in het beeldscherm te gebruiken.)

Historie kunstcoördinaat Carolus Clusius College. te Zwolle.:

903 web Peter van Steenwijk certificaat t.b.v. kunstcoördinator.doc
903 web Vacature kunstcoördinator 1997 Carolus Clusius College Zwolle..doc
903 web Profielschets kunstcoördinator Carolus Clusius College Zwolle.doc

Tegenwoordig wordt CKV ook wel aangeduid als CK

Voor initiatieven ontstaan vanuit het kunstcoördinaat in het cursusjaar 2008 - 2009 in samenwerking met A.C. van Vliet zie:

Bijstellen en ontwikkelen PTA's

PTA CK HAVO voorbeeld.
PTA CK VWO voorbeeld.

Aanleveren van gedrukte opdrachten en dossiers

Alle CKV1 docenten en leerlingen ontvangen voorgedrukte mappen en opdrachte om hun dossier op te bouwen.
Voorbeelden hiervan liggen ter inzage in lokaal 130B

Mede zorg dragen voor het culturele erfgoed van de school

Kunstwerk Echon Kuchlein

Expositie mogelijkheden binnen de school creëren

Exposities Mediatheek.

Beheren van diverse digitale pages, toegankelijk voor alle leerlingen en CKV docenten.

403 en andere pages van de site http://factorywall.wikispaces.com/
403 en andere pages van de site http://dutcharteducation.wikispaces.com/

Onderhouden van contacten en bijwonen van Cultuurnetwerk vergaderingen van de

Zwolsche scholen en culturele instellingen.

De kunstcoördinatoren onderhouden direct contacten met medewerkers van:

Stedelijk Museum Zwolle
De Fundatie
De Muzerie Centrum voor de Kunsten Zwolle
Odeon de Siegel theaters Zwolle
Historisch Centrum Overijssel te Zwolle
Xplosief cultuuronderwijs
Hedon popcentrum Zwolle
Eartship huis"

803

- Bezoek Stedelijk museum Zwolle met uitleg van Henk Heideveld over zijn werk dat permanent geëxposeerd wordt in het Stadion van Zwolle.
- Gastlessen op de locatie van het Earthship huis in Zwolle waarbij leerlingen mozaiektegels maakten voor het Earthship.
- Opnames voor het jeudjournaal i.v.m. participatie van leerlingen van het Carolus Clusius College m.b.t. het Earthship huis in Zwolle.

832

- Registratie van de opening van het Earthship huis. Hiervoor ontving ik een officiële uitnodiging i.v.m. de contacten die gelegd waren met
medewerkers van de ( gastcolleges de heer Bijkerk en Ina v.d. Riet) SWZ

819 Dutcharteducation 403

- Diverse bezoeken de Fundatie Zwolle. Paul Citroen/Jeroen Krabe/Jasper Krabe.
- Overleg met Koen Schuurhuis Medewerker PR en Marketing de Fundatie
i.v.m. toestemming plaatsen van kunstwerken van Paul Citroen, Jasper Krabbe etc. op mijn wiki voor educatieve doelen.

833 834

- introductie van jong talent waaronder 4 leerlingen van hetr Carolus Clusius College bij de Zwolse kunstenaarsvereniging het Palet
Verzoek ingediend tijdens de algemene ledenvergadering van kunstenaarsvereniging "het Palet" te Zwolle:
20090127 Aan de leden van de Kunstenaarsvereniging het Palet Zwolle.doc

829

Kunstendag

824

Participatie CKV leerlingen door workshop m.b.t. de musical kunstvakken ( Dans Haistyling Hair Unlimited)

827

Buitenlandse reis deelname voorbereiding musembezoeken cultureel programma Berlijn.
Participatie voorbereiding studiedag buitenlandse reizen digitale voorbereiding en registratie. zie ook 403 link Blue Man Group etc.
Toestemming verkregen om beelden op de website te plaatsen.

825

Mede voorbereiding bezoek Münster in combinatie met sectieleden Duits.

902

Exchange programme Carolus Clusius College and Liceo Statale Bodoni. Geven van 3 gastlessen over CKV onderwijs op het
Carolus Clusius College d.m.v. digitale page 403 en 902.

Over kunstcoördinatie / culuureducatie en beleid:


Cultuurbeleid
Stappenplan cultuureducatie
stappenplan Mocca
Richtlijnen uitgegeven door het KPC m.b.t. taken en uren toekenning kunstcoördinatoren
Kunstcoördinator Taakomschrijving KPC.doc

Brief van dr.Ronald H.A.Plasterk over het Beste Onderwijs (2008)


Ik meen met deze Page een bijdrage te hebben geleverd om kenbaar te maken wat de positie van de kunstcoördinator op het Carolus Clusius College is.
Ik vind het jammer dat op het kunstcoördinaat een dermate grote bezuiniging heeft plaatsgevonden waardoor een groot aantal activiteiten zijn komen te vervallen.

200908